Příprava na soutěž

Obtížnost

**** pokročilí

Délka

4 dny
(2 dny každý měsíc)

9-17(18) hod.

Cena

4x 2500 Kč
(skupina max 4 os.)
nebo  
4x 5000 Kč (individuál)

 

Termín

I. 8.5.2020
II. 22.5.2020
III. 5.6.2020
IV. 19.6.2020

SOUTĚŽE V NEHTOVÉM DESIGNU

jsou nejen v České republice stále populárnější. 

Pokud stále váháte, zda se posadit na “soutěžní pole”, mám pro vás jedno jediné slovo: neváhejte! Soutěžení není jen o poměřování sil s konkurencí, není to o dokazování si jak moc jste schopné. Je to získání obrovských zkušeností, které vám, věřte nebo ne, pomohou v obrovském posunu i v každodenní salonní praxi. 

Už jen samotnou účastí v soutěži jste vítěz. Vítězíte sama nad sebou, nad svým strachem a ostýchavostí. Získáváte sebevědomí a drahocenné zkušenosti do dalších let. Je to neobyčejný zážitek, který, pokud jste správně připravené, můžete obohatit o nepopsatelný pocit štěstí, když uspějete. A také v případě “neúspěchu” vás tato zkušenost zase posune o kus dál. 

Protože úroveň soutěžních prací rok od roku stoupá, nepodceňujte správnou přípravu. Pomůže vám získat jistotu, porozumět pravidlům, získáte cenné tipy a triky přímo ze soutěžního pole. 

Tento 4-denní trénink (rozprostřený do 4 měsíců) je sestaven přesně tak, jak potřebujete. 

Sami si po přihlášení vyberete, zda budete pracovat gelem či akrylem.

Jedná se o přípravu na soutěž podle pravidel – různé soutěže, různá pravidla – vše probereme.

w

 

 CO SE NAUČÍTE?

I. den – školení 8.5.2020

Teorie: pravidla, jak se připravit
Praxe: ukázka školitele dle vybraného tématu
Praxe: trénink studentů -technika a preciznost aplikace
Praxe: soutěž – nácvik dle soutěžního času a závěrečné
           vyhodnocení

Mezi jednotlivými dny je třeba min. 1-2 domácí tréninky.

II. den – technický trénink 22.5.2020

Vyhodnocení domácích tréninků
– dle fotografií.
Trénink dokonalé techniky dle 
vybraného tématu bez ohledu 
na čas.
Eliminace chyb, řešení problémů.

Mezi jednotlivými dny je třeba min. 1-2 domácí tréninky.

 

III. den – časový trénink 5.6.2020

Vyhodnocení domácích tréninků
– dle fotografií.
Zkouška soutěže na čas:
1 – 2 nominace / den. 

Mezi jednotlivými dny je třeba min. 1-2 domácí tréninky.

IV. den – časový trénink 19.6.2020

Vyhodnocení domácích tréninků
– dle fotografií.
Zkouška soutěže na čas:
1 – 2 nominace / den. 
Vychytání posledních technických chyb. 

 

 

CO BUDETE POTŘEBOVAT S SEBOU?

» modelku (nesmí být nehtová designerka), nejlépe
   tu, která Vás bude doprovázet na soutěži.
   Na tomto kurzu není možné pracovat na své ruce!
» pusher na zatlačení kutikuly (Cuticle Pusher)
» štětec na gel č. 4 (Štětec Gel #4) a 6 (Štětec Gel #6)
   – nebo štětec na akryl č. 10 (AcryLux)
» kartáček na prach (Kartáček na prach)
» pinčovací svorku (gel/akryl) a pinzetu
» nůžtičky – ostré, tenké, zahnuté ostří (Nůžtičky)
» brusku
» pokud jste zvyklé na vlastní materiály pro práci
   na soutěži, přivezte si své. Ráda vám ale poskytnu
   produkty, které vás na soutěži nezklamou.
» UV nebo LED lampu 

Další materiály a veškeré spotřebované gely jsou v ceně kurzu.

 

CO SI Z KURZU ODNESETE?

» perfektní přípravu pro účast na soutěžích 
» praktické zkušenosti od vítězky 3. divize soutěží: NailPro Czech 2018, NailPro Czech 2019, Nailympia London 2018, NailPro Croatia 2019, Nailympia London 2019.
» trénink techniky, ale i časového limitu, který je na soutěžích velmi krátký
» nový náboj a motivaci zlepšovat se a pracovat na sobě
» certifikát BrillBird Academy Czech
» nové produkty pro soutěžní praxi s 5% slevou

 

l

JAK SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT?

Jednoduše vyplněním přihlašovacího formuláře:

Ještě před odesláním přihlášky si pečlivě přečtěte rezervační podmínky

REZERVAČNÍ PODMÍNKY
Po přihlášení od vás nejdříve budeme potřebovat rezervační zálohu 20% z celkové ceny kurzu. Záloha je nevratná a slouží k pokrytí nákladů na organizaci kurzu. Zašleme vám zálohovou fakturu na email a po její úhradě vám bude místo v kurzu rezervováno. O rezervaci místa vás budeme informovat. Zbylou částku (tedy 80% z ceny kurzu) pak uhradíte hotově v den konání kurzu přímo školiteli. Nebo můžete kurz rovnou zaplatit celý. Mějte ale prosím na paměti, že v případě zrušení účasti na kurzu z vaší strany vám bude účtován storno poplatek ve výši 20% zálohy. V případě nízké obsazenosti si vyhrazujeme právo na změnu termínu (vždy po dohodě s přihlášenými), nebo zrušení kurzu. V tomto případě Vám bude navrácena plná částka, kterou jste uhradili. Zaplacením zálohy souhlasíte s těmito podmínkami. 
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Podmínky ochrany osobních údajů  I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jana Janečková, IČ 71894187 se sídlem Slatina nad Úpou 18, 549 47 Slatina nad Úpou. (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou: Jana Janečková, Chelčického 55/8, 500 02 Hradec Králové. E-mail: jana@brillbird.cz, tel.: +420776809033
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší přihlášky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro průběh přihlášení na kurz/prezentaci/seminář apod.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je:
 • evidování Vaší přihlášky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při přihlášce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšnou rezervaci Vašeho místa (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na realizaci plateb na základě smlouvy (Superfaktura.cz, externí účetní kancelář),
 • zajišťující služby provozování webových stránek (WordPress, Forpsi) a další služby v souvislosti s provozováním webu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména: silná hesla, zamezení přístupu třetích osob k firemnímu PC, šifrované údaje, uzamykatelné úložné prostory pro listiny.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním přihlášky z internetového přihlašovacího formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.  

KDE NÁS NAJDETE?

KDO VÁS BUDE ŠKOLIT? 

JANA JANEČKOVÁ

BrillBird Master Educator

jana@brillbird.cz

 

+420 776 809 033

 

X