LETNÍ ŠKOLA NAIL ARTU 2019 ©

Obtížnost

* začátečníci
** mírně pokročilí 
*** pokročilí

Délka

4 hodiny

9-13 hod.
14-18 hod.

Cena

990 Kč
Cena je za 1 téma/
4 hod., půl dne.

Termíny

5.7. – 30.8.2019
viz. jednotlivá
témata níže 

Pastel Lace

Termín: 5.7.2019 a 9.8.2019
9-13 hod.

Obtížnost: * začátečníci

Tenké linie v kombinaci pastelových
barev a speciálního velvet efektu. 

Neon Abstract

Termín: 5.7.2019 a 9.8.2019
14-18 hod.

Obtížnost: * začátečníci

Jednoduché a efektní neonové
zdobení pomocí např. Spider gelu
a neonových pigmentů.  

Tenké linie

Termín: 12.7.2019 a 16.8.2019
9-13 hod.

Obtížnost: ** začátečníci
a mírně pokročilí

Základy tenkých linií, zajímavé a originální  
kombinace s neon pigmenty. 

Glassy Flowers

Termín: 12.7.2019 a 16.8.2019
14-18 hod.

Obtížnost: ** mírně pokročilí

Velice oblíbené květinové a ovocné
motivy se skleněným efektem

Abstract Flowers

Termín: 19.7.2019 a 23.8.2019
9-13 hod.

Obtížnost: ** mírně pokročilí

Originální kombinace květin a abstraktního nail artu 
s kovovým zdobením a perličkami. 

Micro Flowers

Termín: 19.7.2019 a 23.8.2019 
14-18 hod.

Obtížnost: *** pokročilí

Miniaturní a velmi jemné květinové vzory. 
Akvarelová technika za pomocí designer gelů. 

3D Flat gel

Termín: 2.8.2019 a 30.8.2019
9-13 hod.

Obtížnost: ** mírně pokročilí

Překrásné kombinace gelové malby a plochého 
3D zdobení.

FOTO uvidíte již brzy

3D Roses - Gel

Termín: 2.8.2019 a 30.8.20198
14-18 hod.

Obtížnost: *** pokročilí

Vysoké 3D růže pomocí Forming gelu – mnohem 
jednodušší technika, než akryl. Využijete na svatební
nail art, nebo třeba do soutěží.

w

 

 CO SE NAUČÍTE?

Tipy a triky pro efektní a vkusný nail art

Jaké jsou vhodné kombinace materiálů pro jednotlivé techniky

Míchat a kombinovat barvy a materiály

Stínování barevných gelů 

Jak rychle aplikovat jednoduché a efektní vzory

Motivy, které můžete okamžitě nabídnout svým klientkám

 

CO BUDETE POTŘEBOVAT S SEBOU?

Ke každému tématu obdržíte přesné instrukce, jaké pomůcky a štětce budete potřebovat. Na všechny techniky si přineste:

» tenký, krátký štětec na Nail Art s umělým vlasem  (Štětec 0)
» kulatý štětec s ostrou špičkou (Shadow Art)
» štětec na gel č. 4 (Štětec Gel #4), nebo 6 (Štětec Gel #6)
» zdobicí kuličku/jehlu (Zdobicí kulička a jehla)
» míchací špachtli
» UV nebo LED lampu

Další materiály a veškeré spotřebované gely jsou v ceně kurzu.

 

CO SI Z KURZU ODNESETE?

» nové znalosti a zkušenosti v technikách nail artu
» krásné vzory nejen pro nevěsty
» nový náboj a motivaci zlepšovat se a pracovat na sobě
» certifikát BrillBird Academy Czech
» nové produkty pro svoji praxi s 5% slevou

 

PŘIHLÁŠKA NA KURZ: 

REZERVAČNÍ PODMÍNKY
Po přihlášení od vás nejdříve budeme potřebovat rezervační zálohu 20% z celkové ceny kurzu. Záloha je nevratná a slouží k pokrytí nákladů na organizaci kurzu. Zašleme vám zálohovou fakturu na email a po její úhradě vám bude místo v kurzu rezervováno. O rezervaci místa vás budeme informovat. Zbylou částku (tedy 80% z ceny kurzu) pak uhradíte hotově v den konání kurzu přímo školiteli. Nebo můžete kurz rovnou zaplatit celý. Mějte ale prosím na paměti, že v případě zrušení účasti na kurzu z vaší strany vám bude účtován storno poplatek ve výši 20% zálohy. V případě nízké obsazenosti si vyhrazujeme právo na změnu termínu (vždy po dohodě s přihlášenými), nebo zrušení kurzu. V tomto případě Vám bude navrácena plná částka, kterou jste uhradili. Zaplacením zálohy souhlasíte s těmito podmínkami. 
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Podmínky ochrany osobních údajů

 I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jana Janečková, IČ 71894187 se sídlem Slatina nad Úpou 18, 549 47 Slatina nad Úpou. (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou: Jana Janečková, Chelčického 55/8, 500 02 Hradec Králové.
  E-mail: jana@brillbird.cz, tel.: +420776809033
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší přihlášky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro průběh přihlášení na kurz/prezentaci/seminář apod.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je:
 • evidování Vaší přihlášky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při přihlášce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšnou rezervaci Vašeho místa (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na realizaci plateb na základě smlouvy (Superfaktura.cz, externí účetní kancelář),
 • zajišťující služby provozování webových stránek (WordPress, Forpsi) a další služby v souvislosti s provozováním webu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména: silná hesla, zamezení přístupu třetích osob k firemnímu PC, šifrované údaje, uzamykatelné úložné prostory pro listiny.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním přihlášky z internetového přihlašovacího formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

KDE NÁS NAJDETE?

KDO VÁS BUDE ŠKOLIT? 

JANA JANEČKOVÁ

BrillBird Master Educator

jana@brillbird.cz

 

+420 776 809 033